Đặt phòng khách sạn

 • Khách hàng chọn thông tin khách sạn bằng công cụ tìm kiếm có hỗ trợ trên website dailytravel.vn
 • Chọn ngày và số lượng phòng, nhập thông tin booking để hoàn tất hoặc book phòng qua điện thoại
 • Khách hàng có thể yêu cầu thay đổi thông tin booking hoặc tự điều chỉnh (yêu cầu phải đăng nhập khi đặt phòng)
 • Giá dành cho thành viên sẽ tốt hơn giá công bố và giá bán tại khách sạn.

Chính sách hủy phòng

 • Checkiin Asia không thu phí hủy phòng
 • Việc hủy phòng cần tuân theo chính sách của khách sạn, thông thường với những khách sạn dưới 3 sao sẽ thương thảo với khách sạn để miễn phí hủy phòng dành cho khách hàng trong điều kiên có thể.
 • Với những khách sạn từ 4 sao việc hủy phòng có thể bị phạt từ 1 đêm hoặc 100% tiền phòng tùy theo chính sách khách sạn được qui định khi khách đặt phòng.

Chương trình khuyến mãi

 • Các chương trình khuyến mãi trên dailytravel.vn bao gồm các thông tin chi tiết dành cho số người, số đêm, các dịch vụ kèm theo, điều kiện sử dụng khuyến mãi.
 • Chính sách trẻ em và điều kiện hủy phòng được ghi rõ tại phần điều kiện, và có thể không giống với điều kiện đặt phòng bình thường.
 • Khách đặt chương trình khuyến mãi cần thanh toán trước 100%

Thanh toán

 • Thanh toán trực tuyến từ website với các loại thẻ hỗ trợ được ghi cụ thể trên web
 • Thanh toán chuyển khoản cho Checkiin Asia hoặc tài khoản khách sạn
 • Thanh toán tiền mặt tại khách sạn khi checkout (không áp dụng đối với khách đoàn)